สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระบบรับส่งหนังสือราชการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด
สลิปเงินเดือนออนไลน์ เพื่อแสดงรายการทางการเงินแต่ละเดือน
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ขก.5

สนายกิตติภพ เหลาไชย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำคณะเข้าเยี่ยมอาการนักเรียนสังกัดทีี่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ณ โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดการอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai School Lunch รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดงาน “ที่สุดแห่งความดี...เกษียณ 59” สพป.ขอนแก่น เขต 5 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ โรงเรียนบ้านโนนโก อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2559

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 5 มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมตามโครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2559 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
เกียรติยศเราสร้างเองได้ ก้าวต่อไป คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 2559 / ICT&PR KKN5 รายงาน
คลิปบรรยากาศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมรับฟังและชมการถ่ายทอดสดท่านนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ร่วมกับกับคณะครูและบุคลากรในจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 พฤษภาคม 2559 / ICT&PR KKN5 รายงาน
มื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 สพป. ขอนแก่น เขต 5 นำโดย
นายณฤทธิ์ วิเศษณ์ศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 5 ทุกท่าน และข้าราชการครู - บุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม “ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย” ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ให้บุคลากรในสังกัด รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลชีวิต โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อ. เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ นำคณะสงฆ์รับบิณฑบาต แสดงธรรมเทศนาให้แก่ผู้ร่วมงาน จากนั้นมีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอลาภขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทย
โรงเรียนบ้านโนนโกชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
Powered by MakeWebEasy.com