สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระบบรับส่งหนังสือราชการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด
สลิปเงินเดือนออนไลน์ เพื่อแสดงรายการทางการเงินแต่ละเดือน
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ขก.5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์แนะแนวประจำ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร.ร.หนองไผ่พิทยาคม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5 รายงานผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ กลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านภาไทย จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย เร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ ให้แก่ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลกุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำข้าราชการครู ผู้บริหาร และ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ครองราชย์ครบ 70 ปี ณ วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
เกียรติยศเราสร้างเองได้ ก้าวต่อไป คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 2559 / ICT&PR KKN5 รายงาน
คลิปบรรยากาศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมรับฟังและชมการถ่ายทอดสดท่านนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ร่วมกับกับคณะครูและบุคลากรในจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 พฤษภาคม 2559 / ICT&PR KKN5 รายงาน
มื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 สพป. ขอนแก่น เขต 5 นำโดย
นายณฤทธิ์ วิเศษณ์ศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 5 ทุกท่าน และข้าราชการครู - บุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม “ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย” ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ให้บุคลากรในสังกัด รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลชีวิต โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อ. เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ นำคณะสงฆ์รับบิณฑบาต แสดงธรรมเทศนาให้แก่ผู้ร่วมงาน จากนั้นมีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอลาภขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทย
โรงเรียนบ้านโนนโกชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
Powered by MakeWebEasy.com