ข่าวประชาสัมพันธ์


นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร. 9” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรวนาราม(วัดป่าดงมะไฟ) อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร. 9” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด เดินทางเข้าคารวะและขอพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงจองกระทรวงศึกษาธิการ

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมขยายผล ชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ระดับศูนย์เครือข่าย วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำบุคลากรในสังกัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560

สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) รับนโยบายแนวทางคัดเลือกโรงเรียน ICU

นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมพิธีเปิด Open House & STEM Job Fair ชุมแพโมเดล : แนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ตรวจสนามสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน "ธุรการโรงเรียน" ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

จังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 การสมัครร่วมการแข่งขันทุกประเภทของนักเรียน/นักศึกษา มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย จึงไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใด ส่งใบสมัครภายใน 13 มกราคม 2560

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้จัดกิจกรรมทำความดี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอประชุมใหม่จากการระดมทรัพยากรของข้าราชการครูและบุคลากร พ่อค้า ประชาชน และร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดค่ายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นที่พัก จุดประสานงานและบริการอาหาร แก่คณะนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ณ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม อ.เมือง จ.หนองคาย

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยนายประวิช ยะรินทร์ และนายกิตติภพ เหลาไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.หนองคาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

สพป.ขอนแก่น เขต 5 กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอประชุม “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดกิจกรรมเปิดป้าย “นับวัน สานฝัน O-NET ปีการศึกษา 2559” พร้อมกันทุกโรงเรียน หวังกระตุ้นนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความสำคัญและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ทำคะแนนสูงขึ้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลและแผนที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

Powered by MakeWebEasy.com