นับถอยหลังลูกหลาน  สพป.ขอนแก่น เขต 5 ของเราจะเข้าสู้ศึกการทดสอบระดับชาติ

สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

ระบบรับส่งหนังสือราชการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด
สลิปเงินเดือนออนไลน์ เพื่อแสดงรายการทางการเงินแต่ละเดือน
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ขก.5

นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธาน งานวันครุ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" และคำขวัญวันครู ของนายกรํฐมนตรี ประจำปี 2561 คือ " ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา " พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณครูผู้ทำความดี และคุณประโยชน์แก่ประทศ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดร่วมงานกันอย่างมากมาย ณ นนทรีโดม โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น /ธิตินันท์/ภาพ/ข่าว

นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิด การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น /ธิตินันท์/ภาพ/ข่าว

นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานใน สพป.ขอนแก่น เขต 5 แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในโอกาสที่ มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมทั้งทำพิธีเปิดป้าย Count Down O-NET ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

นายวสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ให้โอวาทและชี้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ ครูผู้ช่วย ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ที่มารายงานตัว ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 32 ราย

สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คนใหม่ บรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย ทั้งในส่วนของ สพป.ขอนแก่น เขต 1-4 และ สพม.เขต 25 รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น /ธิตินันท์/ภาพ/ข่าว

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมให้การต้อนรับ นายวสันต์ สัตยคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น /ธิตินันท์/ภาพ/ข่าว

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย ดร.สุขสันต์ คุ้มบัว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5กล่าวรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
พิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างอาคารหอประชุม”หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕ จัดกิจกรรม“ ครูตู้สัญจร ”เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จ เถลิง ถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี โดยนางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕ กล่าวรายงาน วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านโนนโก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมรับฟังและชมการถ่ายทอดสดท่านนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ร่วมกับคณะครูและบุคลากรในจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 พฤษภาคม 2559 / ICT&PR KKN5 รายงาน
เกียรติยศเราสร้างเองได้ ก้าวต่อไป คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 2559 / ICT&PR KKN5 รายงาน
บริการสำหรับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
Powered by MakeWebEasy.com