สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระบบรับส่งหนังสือราชการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด
สลิปเงินเดือนออนไลน์ เพื่อแสดงรายการทางการเงินแต่ละเดือน
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ขก.5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธาน เป็นประธานกิจกรรม “วันกตัญญู” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวช 999 ชีพราหมณ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าดงมะไฟ อ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวช 999 ชีพราหมณ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ. ขอนแก่น

นางจรรยาวัณณ์ มานาดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา มอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.ฐิติพงศ์ ภูจอมขาว นักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก

ร.ร.บ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับการประเมินคัดเลือกต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมรายการ ชุมแพสัมพันธ์ ทาง สวท.ชุมแพ 93.25 MHz. เสนอผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยแนวคิด “คุณธรรมค้ำคุณคุณภาพ” สู่การปฏิบัติจริง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

 พิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างอาคารหอประชุม”หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
งานที่สุดแห่งความดี เกษียณอายุราชการ ปี ๕๙ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕ จัดกิจกรรม“ ครูตู้สัญจร ”เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จ เถลิง ถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี โดยนางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕ กล่าวรายงาน วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านโนนโก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมรับฟังและชมการถ่ายทอดสดท่านนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ร่วมกับคณะครูและบุคลากรในจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 พฤษภาคม 2559 / ICT&PR KKN5 รายงาน
เกียรติยศเราสร้างเองได้ ก้าวต่อไป คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 2559 / ICT&PR KKN5 รายงาน
บริการสำหรับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
Powered by MakeWebEasy.com