ข้อมูลสารสนเทศ

                                    แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)

                                   แผนปฏิบัติการ 2560

                                   ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

                                   ข้อมูลพิกัดโรงเรียน (GIS)

                                   คู่มือคุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ

                                           ข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2558

                                         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

                                                             เปรียบเทียบผลโอเน็ต ปีการศึกษา 2557-2558 ระดับเขต

                                           ผลการทดสอบเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ปี 2558

                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      

                                           เปรียบเทียบผลโอเน็ต ปีการศึกษา 2557-2558 ระดับเขต

                                           ผลการทดสอบเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ปี 2558

                                        ข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2559

                                            O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  


                                           O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      

                         
            ข้อมูล NT                                                              

                                                                             ข้อมูล NT ปีการศึกษา 2558 

                                                                             ข้อมูล NT ปีการศึกษา 2559 

 

มีผู้เข้าใช้งานแล้ว
web counter
คน
Powered by MakeWebEasy.com