ข่าวประชาสัมพันธ์


นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ  โรงเรียนชุมชนชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 5  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ    ตำแหน่ง  ครูผู้สอน   7  กลุ่มวิชาเอก ตั้งแต่วันที่   15  -  21   มิถุนายน   2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์  ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ให้โอวาทและมอบทุนสนับสนุนแก่ทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตัวแทน สพป.ขอนแก่น เขต 5 และครูผู้ฝึกสอน เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันชิงชัยระดับประเทศในการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (ฟุตบอลไพรมินิสเตอร์คัพ 2017)

สพป.ขอนแก่น เขต 5  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   3  ตำแหน่ง  ได้แก่ นักการภารโรง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ตำแหน่งละ  1  อัตรา   ตั้งแต่วันที่ 12  -18   มิถุนายน 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2560 ณ  สนามโรงเรียนชุมแพศึกษา  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5  จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ  จำนวน  9  รูป ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนชุมชนชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC :Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในระบบ Online และ Offline ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม หลักสูตร การพัฒนาครูผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม” ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 แสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตัวแทน สพป.ขอนแก่น เขต 5 และครูผู้ฝึกสอน หลังคว้าแชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1 ณ หอประชุม โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธาน เป็นประธานกิจกรรม “วันกตัญญู” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวช 999 ชีพราหมณ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าดงมะไฟ อ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวช 999 ชีพราหมณ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ. ขอนแก่น

นางจรรยาวัณณ์ มานาดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา มอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.ฐิติพงศ์ ภูจอมขาว นักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก

ร.ร.บ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับการประเมินคัดเลือกต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมรายการ ชุมแพสัมพันธ์ ทาง สวท.ชุมแพ 93.25 MHz. เสนอผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยแนวคิด “คุณธรรมค้ำคุณคุณภาพ” สู่การปฏิบัติจริง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

คาร นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตอบรมพัฒนาครูระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

นายฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

น นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560

นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 5 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ปี พ.ศ. 2560

Powered by MakeWebEasy.com