ข่าวประชาสัมพันธ์


นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธาน เป็นประธานกิจกรรม “วันกตัญญู” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวช 999 ชีพราหมณ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าดงมะไฟ อ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวช 999 ชีพราหมณ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ. ขอนแก่น

นางจรรยาวัณณ์ มานาดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา มอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.ฐิติพงศ์ ภูจอมขาว นักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้านพัก

ร.ร.บ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับการประเมินคัดเลือกต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมรายการ ชุมแพสัมพันธ์ ทาง สวท.ชุมแพ 93.25 MHz. เสนอผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยแนวคิด “คุณธรรมค้ำคุณคุณภาพ” สู่การปฏิบัติจริง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

คาร นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตอบรมพัฒนาครูระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

นายฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

น นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560

นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 5 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ปี พ.ศ. 2560

หลวงพ่อสายทอง ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง “หอประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมมโม” สพป.ขอนแก่น เขต 5

นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 23 อัตรา

นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัย ณ ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน “เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกสูงสว่าง(ราษฎรบูรณะ) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีมอบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ควบคุมดูแล การรับข้อสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร.9” ณ วัดสูงสุทธาวาส(วัดถ้ำฮวงโป) อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นายประวิช ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร. 9” ณ วัดสูงสุทธาวาส(วัดถ้ำฮวงโป) อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร. 9” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรวนาราม(วัดป่าดงมะไฟ) อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวชน “รวมใจภักดิ์ปฏิบัติธรรม น้อมถวายแด่พ่อหลวง ร. 9” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Powered by MakeWebEasy.com