สพป.ขอนแก่น เขต 5 เดินหน้าขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา

May 10, 2017  |  122 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

+++++เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมชุมแพบริหารธุรกิจอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community)  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  สู่สถานศึกษา  ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  ร่วมกันอภิปรายเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา  ได้ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้กระบวนการ PLC เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน

             ในการนี้ที่ประชุมได้สรุปโรดแมป (Road Map)  ในการขับเคลื่อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนในระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 17 ศูนย์เครือข่าย ทำหน้าที่ประสาน สร้างความเข้าใจและติดตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษาในสังกัด  ทั้งนี้ได้กำหนดจัดการประชุมอบรมให้ความรู้กระบวนการ PLC  แก่ครูในสังกัดทั้งหมด  ภายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด+++++

:: ขอเชิญติดตามชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prkkn5

 


Powered by MakeWebEasy.com