สพป.ขอนแก่น เขต 5 อบรมพัฒนาครูจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม

May 10, 2017  |  108 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

+++++เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2560  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนชุมแพศึกษา  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  นายสุขสันต์  คุ้มบัว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม  หลักสูตร  การพัฒนาครูผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม” ระหว่างวันที่  10 – 11 พฤษภาคม  2560 

             นอกจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนปกติทั่วไปแล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ยังมีหน้าที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอีกด้วย  เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม  อาทิ  การคัดกรองบุคคลที่มีความต้อการพิเศษทางการศึกษา  การเขียนแผนการศึกษา เทคนิคการสอน การผลิตสื่อสำหรับพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม  โดยมีคณะวิทยาการจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรจากโรงเรียนบ้านโนนทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ผู้รับการอบรมได้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษของทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น  400  คน+++++

:: ขอเชิญติดตามชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prkkn5

 


Powered by MakeWebEasy.com