สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT

May 12, 2017  |  106 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

+++++วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในระบบ Online และ Offline เพื่อส่งเสริมการนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีปัญหาการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดย นายเศรษฐสักก์  ผ่องแผ้วนพคุณ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ    ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนชุมชนชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น    ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูแกนนำด้าน ICT ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียน  จำนวน  34  คน  ซึ่งจะได้นำความรู้ไปขยายผลสู่โรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายต่อไป+++++

:: ขอเชิญติดตามชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prkkn5

 Powered by MakeWebEasy.com