สพป.ขอนแก่น เขต 5 อบรมสะเต็มศึกษาแก่ครูในสังกัด

May 19, 2017  |  184 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

+++++เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม  2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) เพื่อสร้างเข้าใจเรื่อง “สะเต็มศึกษา”  ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  หวังพัฒนาทักษะ  ความเข้าใจในการจัดการเรียนในแนว “สะเต็มศึกษา” ได้  เน้นให้ครูได้ลงมือปฏิบัติโดยมองปัญหาที่ต้องการจะปรับปรุง และสิ่งที่ต้องการประดิษฐ์  สามารถเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้  คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์และครูแกนนำ “สะเต็มศึกษา” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5+++++

:: ขอเชิญติดตามชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prkkn5

 


Powered by MakeWebEasy.com