สพป.ขอนแก่น เขต 5 พัฒนาครูภาษาอังกฤษทันยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ PLC

Last updated: Jul 15, 2017  |  383 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

+++++เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2560  ณ  หอประชุม  โรงเรียนชุมแพศึกษา  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรม การบูรณาการองค์กรแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการสอนและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  หวังให้ครูสามารถพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ  สร้างทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรชัย  เพียทอ  สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากร ให้ความรู้  พร้อมใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ให้แก่ผู้รับการอบรม คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5   จำนวน  350  คน+++++:: ขอเชิญติดตามชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prkkn5  

Powered by MakeWebEasy.com