สพป.ขอนแก่น เขต 5 พัฒนาครูภาษาไทยเน้นการสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA

Last updated: Jul 15, 2017  |  497 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

+++++เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุดเลา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  นายสุขสันต์  คุ้มบัว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5  เป็นประธานพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)”  ระหว่างวันที่  15 – 16  กรกฎาคม  2560  เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย และครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และสามารถขยายผลให้กับโรงเรียนใกล้เคียงได้  โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  อาจารย์ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์  มอบความรู้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  จำนวน  150  คน +++++


:: ขอเชิญติดตามชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prkkn5 


 

Powered by MakeWebEasy.com